Lluís Colom ens proposa riure i descobrir-nos a través del Taller de Clown.

Dissabtes 17:30h.- 20:00h.
Lloc: Escola Sa Llavor (Binissalem)
Inici: 7 d’Octubre.
Preu: 50€/mes
Inscripcions: 971 515448 – 667 28 69 03

Contingut:
1. Joc i complicitat. El grup com a xarxa de protecció.
2. Les emocions. La rialla i més enllà. La vulnerabilitat.
3. L’aventura de ser ridícul.

———————————–

Lluís Colom invites us to laugh and discover us through the Clown Workshop.

Contents:
1. Playing with complicity. The group as a safety net.
2. Emotions. Laughing and beyond. Being vulnerable.
3. The adventure of becoming ridiculous.