Sa Llavor es va convertir en el lloc d’acollida de la primera trobada del mem!, el Moviment Ecolocal Mallorquí. L’esdeveniment va tenir lloc el passat dissabte dia 9 de febrer i va ser una jornada inèdita: més de 60 assistents, incloent els i les representants d’unes seixanta associacions sense ànim de lucre assentades a Mallorca.

El mem! és una iniciativa gestada per un grup de persones que comparteixen la necessitat d’actuar d’una forma cooperada davant del fràgil equilibri ecosocial de l’illa. Junts van aprofitar aquesta jornada per reflexionar sobre l’estat de salut com a poble, conscients que el futur de tots els illencs i illenques depèn del que se sembri avui.

Sa Llavor va facilitar un espai per tal que totes les persones vinculades a aquest projecte poguessin conèixer-se i establir un diàleg participatiu i hortizontal sobre problemes comuns, esperances compartides i projectes afins.

En paraules del organitzadors: “ va resultar ser una jornada intensa, emocionant i prometedora, que no hagués estat possible sense la participació de totes i cadascuna de les persones assistents i, sobretot, sense el recolzament i l’afecte que la Fundació Sa Llavor ha estat donant al Moviment Ecolocal Mallorquí des dels seus primers batecs”.