El grup de 3r cicle de primària ha acabat el periode de català inspirat per la civilització que va inventar l’escriptura. Entre els rius Tigris i Eufrates, els mesopotàmics varen decidir començar a escriure la història sobre tables de fang. Gràcies a la seva necessitat de posar les idees per escrit, hem pogut conèixer les primeres lleis que ordenaven la vida dels humans i hem compartit les aventures de personatges heroics com Gilgamesh i l’hem acompanyat en la seva recerca de la immortalitat.

Nosaltres hem experimentat aquest original procés d’escriptura i, fins i tot, hem après unes paraules en sumeri com aigua, pou, peix, etc. A més a més, hem repassat conceptes gramaticals com la síl·laba, els diftongs i els hiats, per començar a apropar-nos a l’accentuació de les paraules.

També nosaltres podem ser protagonistes de la nostra pròpia història i escriure-la pels humans del futur.