El grup de tercer i quart està duent a terme un nou període de coneixement del medi en català. Conjugam la lectura i escriptura en català juntament amb l´agricultura i el paper de l´ésser humà en ella. Veurem la cura necessària per a la terra, els 7 cereals i les seves qualitats, i el procés de les llavors.