Amb el grup de primer cicle de primària estem teixint amb els telers. Després de rentar la llana, pentinar-la i cardar-la, és el moment d’elaborar el nostre primer disseny.

Aquest tipus de treball manual permet als nens conèixer d’on provenen els materials nobles que utilitzen, quina transformació es necessita per poder-los emprar i alhora els lliga profundament amb els cicles de vida, la natura i l’entorn.
El treball amb les mans exigeix l’atenció del pensar i la sensibilitat del sentir, afavorint el desenvolupament de la voluntat. Permet, a través d’un moviment rítmic i una tasca continuada de perseverança i motivació; que el nen es trobi amb la seva individualitat.

El treball artesà desvetlla la creativitat que tenen els infants a dins seu. Els ajuda a desplegar una imaginació sana i harmonitzar la voluntat, que encara resta amagada.

El filòsof Olivier Reboul deia que “educar no és fabricar adults segons un model, sinó alliberar en cada home allò que l’impedeix ser ell mateix; permetre’l realitzar-se segons el seu ‘geni natural’ “.