“L’estalvi i la inversió com a continguts pedagògics: la controvèrsia que actualment planteja l’economia financera sobre la utilitat del sistema educatiu»
Lliçó inaugural a càrrec de: Manuel Santiago, membre l’equip pedagògic de la Fundació Sa Llavor, especialista en pedagogia holística y Pau Monserrat, professor associat d’economia financiera, autos de Banca Culpable, analista financer.

9 a 13 de juliol, ICE Sa Riera.

Cursos d’Estiu Universitat de les Illes Balears.