L’art és la possibilitat trascendent que té l’èsser humà.
Aviva qualitats humanes essencials com la sensibilitat, l’atenció, la imaginació i la creativitat.

Integram en la dinàmica escolar activitats artístiques i artesanals com la pintura,
el modelat, el telar, el teatre, la dansa, la poesia, el cant, la música.
Desenvolupam processos artístics trimestrals en què es relacionen totes les arts
per crear un projecte comú.