Binibona

Trobada i recollida: Finca Hotel Albellons, Camí d’Albellons, Selva

Veure mapa>

HORARI:
8:30-13:30 h

Portar: berenar, aigua, gorra, roba i sabates adequades, muda completa de recanvi (mitjons inclosos).