Tossals Verds

Trobada i recollida: Casa d’Amurot, Alaró

Ver mapa>

Horari: 8:30-13:30 h

Portar: berenar, aigua, roba i sabates adequades, muda completa de recanvi (calcetins inclosos).