Puig de sa panada

Trobada i recollida: Restaurante Can Arabí, Camí de Bellveure, km 1.2, Binissalem

Veure mapa>

Horari: 8:30-13:30h

Portar: berenar, aigua, roba i sabates adequades, muda completa de recanvi (calcetins inclosos).

Els grups de tercer cicle de primària i secundària aniran a l’escola per preparar el festival de dissabte.