Mancor de la Vall

Trobada i recollida:
Carrer Metge Josep Mateu, 4
Veure mapa>
Horari:
8:30-13:30 h

Portar: berenar, aigua, gorra, roba
i sabates adequades, muda completa de recanvi (calcetins inclosos).