«L’educació, de la paraula llatina educare, significa extreure, treure, el que està dins de l’ésser humà, com quan tens una llavor, i d’aquesta llavor en surt un arbre. La llavor conté l’arbre. Només necessites tenir les condicions apropiades perquè la llavor es converteixi en un arbre. De la mateixa manera, tot cervell humà, tota ànima humana, és la llavor «.

Satish Kumar