Cada dia el corro d´Educació infantil ens permet observar l´evolució dels més petits en totes les seves dimensions: física, emocional,intel.lectual i espiritual.

Ens facilita el creixement a tots, conectant-nos els uns amb els altres i amb la natura, en definitiva amb la vida.

L´infant troba l´espai ideal per a ser lliure i expressar amb el moviment i el seu llenguatge l´emoció que generen les danses i cançons. L´alegria.

Tots junts cooperant, respectant amb la confiança de l´adult ens feim conscients de que formem part d´una comunitat i a la vegada agafem força com a individus.