A través dels segles, els cereals han constituït a tots els continents i per a les diferents cultures, el principal element de la nutrició humana.
El grup de segon cicle de primària de Sa Llavor es submergeix en un període d’investigació sobre els cereals que es planten arreu del món i les cultures que els envolten.
Durant aquest període es duran a terme tasques de preparació de la terra, plantació de diferents llavors de cereals i observació del seu creixement. Aquest serà el fil conductor que ens guiarà en el perfeccionament de la lectoescriptura del grup.