El divendres no hi haurà excursió.
Durem a terme els preparatius de la festa.

Punt de trobada i recollida: l’escola