Podríem imaginar-nos les comissions com si fossin constel.lacions.
Cada constel.lació està formada per un grup de persones i professionals.
Es mouen al voltant de l’escola i, alhora, al voltant de les altres comissions.
Cadascuna té assignades unes responsabilitats específiques de l’escola.
Però alhora interactuen entre sí i estan en constant contacte entre elles.
Dins de cada comissió hi ha un/a portaveu que coordina el grup i que el representa.

Funcions dels/de les portaveus:

1.Posar-se en contacte amb famílies i professionals interessats en col·laborar.

2.Elaborar un pla d’acció responent a les necessitats de l’escola.

3.Coordinar les activitats de la comissió per tal de complir amb el pla d’acció.

4.Mantenir una bona comunicació amb la resta de comunitat escolar:

altres comissions, equip docent, delegats, famílies.

5.Convocar reunions periòdiques.

6.Informar a la comunitat de les accions i assoliments de la seva comissió.

 

Funcions de cada comissió:

1.OIKOS

S’encarrega de tot allò relacionat amb la casa.

ORDRE I NETEJA

Vetlla per la conservació, neteja i ordre de l’escola.

MANTENIMENT

Reparació d’avaries i desperfectes.

JARDINERIA I HORT

Tot allò referent als espais verds de l’escola.

BIBLIOTECA

 

2.CANAL

S’encarrega de buscar finançament per l’escola.

SUBVENCIONS

Recerca finançament a nivell institucional i beques

ESDEVENIMENTS

Recapta fons a través d’actes, portes obertes,
exposicions, tallers i qualsevol tema relacionat amb l’art, la cultura i la natura.

MANUALITATS

Elabora artesanies per a vendre a l’escola.

EXTRAESCOLARS

 

3.COMUNICA

S’encarrega de tasques comunicatives i de divulgació.

IMAGEN

Fotografia, vídeos, cartells, comunicacions

TRADUCCIÓ

Tradueix documents al català, castellà o anglès.

REDES

Newsletter, pàgina web

CONTENIDO

Investigació

4.SISTEMA

S’encarrega de tot allò que té a veure amb informàtica, pàgines web, software, etc.