L´educació musical pot ser concebuda com a mitjà o com un fet en si mateixa. Com a mitjà, ens permet motivar, desenvolupar o reforçar nocions pròpies d´altres aprenentatge. Com a fi en si mateixa, constitueix una excel.lent via d´expressió, comunicació i creació que exercita la nostra intel.ligència creadora.

D´aquesta manera i per tal d´abordar aquests aspectes, arracam el curs cantant amb el grup de cant coral que s´ha format amb els grups de secundària i que duu a terme aquesta activitat cada dijous.