Escola Sa Llavor
del 2 al 13 de juliol
Binissalem, Mallorca

El moviment, el cos, la veu, la presència, l’espai, la paraula, la creativitat, l’espontaneïtat, constitueixen les eines fonamentals no només del teatre si no de la pròpia expressió, com a part essencial de la llibertat personal. Vine a conèixer-les mitjançant treballs de joc i complicitat que et permetran apropar-te als llenguatges escènics. Una aventura grupal per descobrir-te a tu mateix.

Imparteixen el curs:

Lluís Colom

Intèrpret, autor i director escènic format a l’escola de Teatre i Clown Philippe Gaulier de Londres i París

Tímea Fülöp

Ballarina professional i coreògrafa

Hungarian Dance Academy

Manuel Santiago

1er DAN d’Aikido

Edat mínima: 13 anys

de dilluns a divendres de 10 a 14h

inclou materials i berenar*

preu 2 setmanes: 300€

Opció de menjador de 14 a 15h*

*menjar ecològic i vegetarià

Apunta’t abans del 25/5

i tindràs un descompte!

10% descompte per al segon germà/a

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

871 049 194

benvinguts@sallavor.es

Metge Borràs, 3

Binissalem

———————–

CAMPUS DE TEATRO
J U E G O Y C O M P L I C I D A D
Escola Sa Llavor
del 2 al 13 de julio
Binissalem, Mallorca

El movimiento, el cuerpo, la voz, la presencia, el espacio, la palabra,
la creatividad, la espontaneidad, son las herramientas fundamentales no sólo del teatro sino de la propia expresión como parte esencial de la libertad personal. Ven a conocerlas mediante trabajos de juego y complicidad que te permitirán acercarte a los lenguajes escénicos. Una aventura grupal para descubrirte a ti mismo.

Imparten el curso:

Lluís Colom
Intérprete, autor y director escénico formado en la Escuela de Teatro y Clown Philippe Gaulier de Londres y París

Tímea Fülöp
Bailarina profesional y coreógrafa
Hungarian Dance Academy

Manuel Santiago
1er DAN de Aikido

Edad mínima: 13 años
de lunes a viernes de 10 a 14h
incluye materiales y almuerzo*
precio 2 semanas: 300€
precio 1 semana: 175€

Opción de comedor de 14 a 15h*
*comida ecológica y vegetariana

¡Apúntate antes del 25/5
y tendrás un descuento!

10% descuento para el segundo hermano/a

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
871 049 194
benvinguts@sallavor.es
Metge Borràs, 3
Binissalem

————————

THEATRE CAMPUS
P L A Y & C O M P L I C I T Y
Escola Sa Llavor
july 2 – 13, 2018
Binissalem, Mallorca

Movement, use of our body, use of our voice, presence, space, the spoken word, creativity and spontaneity all constitute the fundamental tools not only for theatre but for self-expression as an essential part of personal freedom. Experience all these tools and more through playing with complicity that will allow you to familiarise yourself with the language of the stage. A group adventure to self-discovery.

Teachers:

Lluís Colom
Actor, author and stage director
Philippe Gaultier Theatre and Clown School, London and Paris

Tímea Fülöp
Professional dancer and choreographer

Manuel Santiago
1st DAN of Aikido

Minimum age: 13 years old
Monday to Friday 9 to 14h
includes materials and snack*
price 2 weeks: 300€
price 1 week: 175€

Lunch optional from 14 to 15h*
*vegetarian and ecological food

Sign up before May 25 and receive a discount!!

10% discount for 2nd sibling

INFO AND REGISTRATION:
871 049 194
benvinguts@sallavor.es
Metge Borràs, 3
Binissalem