La classe dels grans està actualment realitzant un període de geografia i història centrat en les navegacions marítimes que dugueren als països i regnes europeus més enllà del món conegut fins aleshores. Tots aquestes noves rutes es varen obrir a través de la mar, sigui cap al continent Americà, o bé cap a sud, explorant la costa africana, tant Atlàntica com Índica.

Amb aquest motiu el passat 18 de gener vàrem realitzar una sortida a Palma per tal de visitar la secció de cartografia marítima medieval del museu de la Fundació Bartomeu March. En aquest museu es conserven un conjunt de 15 atles i cartes de navegació (o portolans) realitzats per l’escola cartogràfica que es va desenvolupar a Mallorca entre els segles XIV i XVI. Alguns cartògrafs mallorquins varen ser autors dels mapes més complets que es coneixien fins aquell moment, com la família jueva dels Cresques, autors de l’Atles Català de 1375. També visitarem l’Hort del Rei, baix el Palau de l’Almudaina, on s’ubicava el primer Port de la ciutat, que estava a la desembocadura del torrent de Sa Riera que en aquell temps baixava cap a la mar per l’actual passeig del Born. Seguidament visitarem l’edifici de la llotja i el Consolat de Mar, dues institucions medievals estretament lligades al passat comercial i marítim de Mallorca.