El 2007 va néixer Sa Llavor com escola independent i autònoma amb la finalitat de contribuir al desenvolupament d’una societat més conscient a través de l’educació.

Des del seus inicis fou pionera a Espanya en Pedagogia Holística, introduint una innovació en la forma i metodologia docent, que educa a través de l’experiència i els principis ètics sostenibles, i que té en compte l’aspecte vital, emocional, intel·lectual, social i espiritual del nen en cada etapa del seu creixement i desenvolupament.

Avui l’Escola Sa Llavor ofereix Educació Infantil, Primària i Secundària connectada amb l’essència de la vida, amb la natura i amb la humanitat, amb la qual potenciem el desenvolupament humà de les nenes i els nens que donaran forma a la societat del futur.

El 2012 es van iniciar els Programes de Formació en Pedagogia Holística Sa Llavor, dirigits a educadors, amb l’objectiu de transmetre una mirada integral en l’Educació i viure un procés que facilita i activa les capacitats creatives i la pròpia intuïció pedagògica dels participants.
Més de 160 alumnes han participat en aquests cursos de Formació avalats pel Center For Ecoliteracy (Berkeley, California) i homologats per la Conselleria D’Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears com a Formació Permanent del Professorat, que ara comença la seva 5ª edició.

El 2013 es va crear el grup d’Investigació i Innovació Educativa Sa Llavor. Un grup de treball format per Mestres de diferents centres educatius de Balears i professionals d’altres àmbits que investiga fenòmens educatius a través de l’observació, la reflexió i l’experiència amb la intenció de fer arribar aquesta innovadora mirada a la comunitats educativa.

I el 2016 va brotar una branca d’ Art, cultura i natura a través de la qual la Fundació Sa Llavor crea i ofereix cursos, esdeveniments, tallers manuals i artístics, exposicions i conferències a tota la comunitat pel desenvolupament integral de l’ésser humà.

Hem recorregut un pròsper camí de 10 anys sembrant valors com ara el desenvolupament integral de l’ésser humà, la llibertat i la confiança, la reverència i connexió amb la vida i la comunitat i el servei als demés.

El 2017 seguim caminant i evolucionant per sembrar el canvi en la societat a través de l’Educació, contribuint a que cada vegada més persones visquin, sentin i pensin lliurement.