El grup de segon cicle inicia un període enfocat en les unitats de mesura. Partint de les mesures corporals, cap a les unitats de mesura tradicionals de Mallorca.

Per a aquesta tasca s’ha dividit la classe en quatre grups de treball en els quals cada dia s’assignen diferents rols i han de presentar el treball realitzat i les seves conclusions a la resta del grup.