Cada dijous, els nins i les nines de primer anam a l’hort: un màgic jardí en el qual ens endinsam per descobrir els secrets de la vida, de les plantes, de les flors i dels animalets. Amb les nostres mans i la nostra il·lusió treballam junts la terra, amb delicadesa i força, amb paciència i amor… per cultivar i recollir tot el que l’hort ofereix i compartir-ho amb la comunitat.