La Conselleria d’Educació i Universitat autoritza l’Escola Sa Llavor com a Centre Homologat d’Educació Infantil i Primària que imparteix Pedagogia Holística.

L’Escola Sa Llavor, situada a la Plaça del Metge Borràs 3 de Binissalem, es converteix en el primer centre de Pedagogia Holística que aconsegueix l’homologació com a centre docent privat per impartir ensenyaments de segon cicle d’infantil i d’educació primària, amb efecte des de l’1 de setembre de 2017. Fundada l’any 2007 com una escola independent i autònoma, Sa Llavor neix amb la finalitat de contribuir al desenvolupament d’una societat més conscient a través de l’educació. Des de llavors ha buscat sempre la innovació en la metodologia docent arribant a ésser pionera en Pedagogia Holística. La seva tasca educativa es basa en quatre principis pedagògics: desenvolupament integral, llibertat i confiança, connexió amb la vida i servei als altres. Sa Llavor és una escola unitària, on els alumnes s’uneixen en grups de classe tenint en compte els diferents cicles educatius. Compta amb una unitat d’educació infantil i 3 unitats d’educació primària amb un total de 100 alumnes. A més, la Fundació Sa Llavor, entitat sense ànim de lucre de la que forma part l’escola i que està destinada a l’educació per al desenvolupament sostenible, imparteix el Programa de Formació Permanent per al Professorat en Educació Holística dirigit a educadors i persones interessades en una visió integradora de la pedagogia. La Fundació Sa Llavor forma part del Cens d’Entitats Col·laboradores per a la formació permanent del professorat de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears.