“A través d’aprofundir en la comprensió de les relacions socials, s’adquireix una nova mirada envers l’ésser humà que impulsa l’evolució individual i social”

Rudolf Steiner

 

PROGRAMA DE POSTGRAU

EURÍTMIA PER LA VIDA SOCIAL I LABORAL

 

Escola Cultura ofereix un Programa de Postgrau en Eurítmia per la vida Social y Laboral amb TERESA MAZZEI com a responsable d’Eurítmia Social.

 

El desenvolupament de la qüestió social a través de l’Eurítmia genera una relació sana i dinàmica en la trobada humana per tal d’assolir una organització social evolucionada i conscient.

 

Objetiu del Programa

El Programa de Postgrau té com a objectiu adquirir els coneixements, la sensibilitat i els instruments necessaris per nodrir, a través de l’Eurítmia, el treball amb empreses o qualsevol organització social on l’atenció a les persones individuals va de la mà amb l’atenció a l’organisme social que formen.

Per organisme social ens referim a totes les associacions humanes, empreses, equips, col·legis, grups d’estudi, grups de consum, etc., on es reuneixen diverses persones dins d’una organització més o menys complexa per aconseguir una cosa que no seria possible assolir de forma individual.

Treballant amb Eurítmia en aquest camp podem contribuir, de manera conscient i participativa, al desenvolupament de tots dos: alhora, l’individu i l’organisme social.

Tot i que una part del Programa està dedicada a proporcionar exercicis concrets d’Eurítmia Social ‐ material desenvolupat al llarg dels anys per Annemarie Ehrlich, fundadora de l’Institut Eurythmy in Working Life. EWL, Den Haag, Països Baixos, impulsora de l’Eurítmia Social des dels seus inicis- no pretenem proporcionar receptes.

L’objectiu és que cada participant desenvolupi la seva pròpia sensibilitat i relació amb els organismes socials, per ser capaç d’avaluar i intervenir amb consciència i competència en les situacions que pugui trobar a les organitzacions, dialogant i parlant l’idioma de les persones que allà treballen.

Al Programa trobarem alguns “conceptes” que es fan servir sovint quan treballem en organitzacions, com eficàcia i eficiència, creació d’equips, responsabilitat i delegació, motivació, desenvolupament de processos, visió, cultura organitzacional, retroalimentació, sistema d’informació, gestió del canvi, estils de lideratge, rotació de llocs, entre d’altres; i aquests conceptes els connectarem amb la feina que podem fer a través de l’Eurítmia. El mateix farem per a les habilitats que es requereixen a nivell social i laboral.

El Programa inclou treball pràctic per a la creació i la conducció d’exercicis i l’oportunitat de ser guiat en projectes reals.

 

Per què realitzar un Programa de Postgrau específic d’Eurítmia pels àmbits socials i laborals?

Cada organisme social viu en moviment constant i es desenvolupa a partir del moviment, per simple o complexa que sigui l’organització. A través de les persones que hi treballen, l’organització neix, creix, passa per fases i fins i tot pot arribar al final. L’organisme adquireix una vida, una capacitat d’aprendre i evolucionar, a través de les persones que hi treballen, i és més que la simple suma de les competències individuals.

A més, l’organisme mai no s’atura, no és estàtic. Evoluciona generant valor per a les persones i el territori, o retrocedeix destruint valor als mateixos nivells. És un ens únic, en què les persones es mouen (o haurien de moure’s) en processos que impliquen un ritme, intercanvis i interdependències dins i fora, diversificació i especialització, així com una imatge o objectiu comú per aconseguir allò que no és estàtic sinó continu: l’evolució potencial.

Aquest moviment pot ser espontani o inert? Evidentment no.

Treballar a través de l’Eurítmia amb adults que interactuen en contextos socials i laborals requereix una elaboració adequada dels elements de l’Eurítmia així com del procés de direcció d’una sessió connectada al context.

Tot ha d’estar relacionat amb la imatge de l’ésser humà i de l’organisme social que volem nodrir, així com amb el procés de desenvolupament de tots dos a cada etapa de la seva biografia.

És exactament el que es requereix amb nens o adults quan treballem amb Eurítmia en processos pedagògics o de salut-malaltia. Cada camp té les seves pròpies lleis i peculiaritats que és important conèixer, per escoltar conscientment les seves necessitats i potencialitats, i en conseqüència intervenir conscientment.

 

Participants

El Programa de Postgrau està dirigit a euritmistes i no euritmistes.

Euritmistes titulats i diplomats a la Secció d’Arts Escèniques del Goetheanum, Dornach, que vulguin nodrir el seu propi camí i carrera a Eurítmia i estudiants d’Eurítmia en el seu darrer any de formació.

Una part de cada mòdul estarà oberta a no euritmistes, docents, coordinadors, directors d’equip, gerents, consultors, empleats o qualsevol altra persona interessada en el moviment conscient com a part del procés de desenvolupament personal i social.

Hi haurà sessions obertes dins del programa on la comunitat de l’entorn podrà unir-se de forma voluntària i en el darrer mòdul s’ofereix l’oportunitat de fer pràctiques d’Eurítmia Social i Laboral en organitzacions socials o laborals de l’entorn.

Objetius

– Desenvolupar i practicar la pròpia consciència i les habilitats socials.

– Experimentar exercicis adequats als contextos socials i laborals.

– Tractar la pregunta “Què significa social?” i esbrinar la relació entre l’impuls individual i social a través de l’Eurítmia en connexió amb els principis de Rudolf Steiner.

– Aprofundir en l’aplicació d’elements fonamentals de l’Eurítmia en l’àmbit social i laboral i desenvolupar el procés de realització de sessions d’Eurítmia en aquest àmbit.

– Descobrir els ponts que connecten els individus amb l’organisme social.

– Aprendre més sobre l’organisme viu que neix quan un grup de persones treballen juntes amb un objectiu comú: diferents tipus, elements constitutius, camí de desenvolupament a la vida.

– Transformar i crear exercicis d’Eurítmia a partir de possibles necessitats o dubtes en diferents contextos o diferents etapes de la vida.

– Explorar la connexió de treballar amb Eurítmia amb algunes teories i enfocaments per al camí del desenvolupament social/organitzacional: la teoria U d’O. Sharmer, la CNV de Rosemberg i l’impuls de Lievegoed.

– Investigar i treballar amb les preguntes que es fan les empreses modernes als nostres països d’origen i com abordar-les amb l’Eurítmia.

– Desenvolupar la intuïció, la imaginació i la inspiració a través de processos artístics individuals i col·lectius que desenvolupen la confiança en un mateix i la capacitat creativa.

 

Estructura

Dates-

Programa per Euritmistes-
2 al 9 de desembre de 2023
31 de març al 6 d’abril de 2024
13 al 27 de juliol de 2024

 

Programa per no-Euritmistes-
6 al 9 de desembre de 2023
3 al 6 d’abril de 2024
22 al 27 de juliol de 2024

 

Idiomes– Anglès, Castellà i Italià

Lloc- Fundació Sa Llavor, Mallorca

 

Certificació

El Programa d’Euritmistes dóna dret a rebre la Certificació de Postgrau a “Eurítmia per a la Vida Social i Laboral” (80% participació).

El Programa per a no-Euritmistes proporciona un Certificat d’Assistència.

El Programa de Postgrau en Eurítmia per a la Vida Social i Laboral està reconegut per L’Institut d’Eurítmia per a la Vida Laboral, Den Haag, Països Baixos, EWL, fundat per Annemarie Ehrlich el 1986.

El procediment per rebre el reconeixement del Programa de Postgrau per part del Goetheanum, Escola de Ciències Espirituals, Dornach, s’ha iniciat.

 

Procés Formatiu

El Programa està organitzat en 4 parts fonamentals que s’entreteixeixen a cada mòdul:

A- Exercicis socials

B-Pràctiques d’Eurítmia Social en situacions reals

C- Estudi i coneixement de lorganisme social

D- Processos artístics

De forma voluntària, la darrera part del dia de cada mòdul es pot dedicar a la meditació de la Pedra Fonamental a Eurítmia. Aquesta pràctica diària individual que es fa a través de l’Eurítmia té com a objectiu nodrir i desenvolupar el nostre camí individual i social.

 

El Programa

1er mòdul- Desembre, 2023

Títol: Què significa social? Què és saludable a nivel individual i social?

Objectiu: Abordar el camí individual i social com a part del camí evolutiu; treballar-los conscientment amb Eurítmia; introduir elements curatius del que és social per ser aplicats de forma conscient i artística amb Eurítmia, des d’elements bàsics fins a altres més complexos.

Treball biogràfic amb un professional: Amb l’objectiu d’explorar com i quan l’impuls social i antisocial ha funcionat i funciona a la nostra vida.

Secció d’estudi: L’estudi es realitzarà amb un enfocament participatiu i creatiu, adoptant tècniques d’aprenentatge que puguin reduir el risc de comprensió intel·lectualitzada.

Procés artístic: Modelat

2on mòdul- Abril, 2024

Títol: Eurítmia, Teoria U i camí evolutiu

Objectiu: L’Eurítmia i el procés d’experiència, transformació i desenvolupament individual, social i organitzacional. “Davant de dilemes o problemes difícils, quan persones molt diferents han d’aconseguir alguna cosa juntes en contextos molt complexos, i quan el futur pot ser molt diferent del passat, es necessita un procés, així com les habilitats necessàries per aconseguir-ho” (Presence. O. Scharmer i altres autors).

Connectar la teoria humana, social i organitzacional amb l’Eurítmia per acompanyar el procés de canvi a través de l’Eurítmia és l’objectiu del segon mòdul.

El diàleg: Cercle de coaching i altres exercicis per al diàleg provinents de l’enfocament de la Teoria U o NPI.

Sessions d’estudi: Sessions d’estudi amb un consultor expert en Organisme Social Tripartit.

Procés artístic: Pintura

 

3er mòdul- Juliol, 2024

Títol: Eurítmia i Desenvolupament Organitzacional

Objectiu: aprofundir en la imatge d’ésser humà i de l’organisme social, tripartit i quàdruple; tipus d’organisme; etapes de desenvolupament; ponts entre el desenvolupament de l’individu i els organismes socials; processos funcionals, etc.

Sessions d’estudi: Sessions d‟estudi amb un assessor d’impuls de Lievegoed.

Procés artístic: Música i Art de la Parla

 

Teresa Mazzei- Responsable d’Eurítmia Social

 

page7image52109024

“La meva trajectòria professional es basa en vint-i-cinc anys d’experiència laboral a diverses empreses, primer com a consultora en firmes internacionals líders en consultoria, després com a gerent de tresoreria i directora financera en una empresa de serveis financers.

Tot i que sempre m’he dedicat a la meva feina amb total compromís, la meva vida ha estat constantment acompanyada per una pregunta: Quin sentit té treballar en una empresa o qualsevol altre grup o organització?

El 2006 vaig conèixer Annemarie Ehrlich, participant al seu taller ‘Eurítmia per a la vida laboral’. Des de la primera reunió vaig trobar algunes respostes a les meves preguntes sobre “tasques amb sentit” i immediatament vaig captar l’alt potencial d’aquest art per al desenvolupament de les organitzacions i de les persones que hi treballen.

L’impuls que vaig rebre va ser tan fort que vaig decidir iniciar un curs de formació de sis anys a Eurítmia i l’especialització a ‘Eurítmia en la vida laboral’ amb Annemarie Ehrlich, independentment de les dificultats que tenia per compaginar la vida laboral i el meu camí formatiu. La meva manera de treballar va canviar molt aviat i també va augmentar la meva responsabilitat en el lideratge!

Durant més de tretze anys vaig assistir regularment a cursos amb Annemarie, fins i tot després de la formació. També sóc membre d’ASD, Associació per al Desenvolupament Social impulsada per l’impuls de Lievegoed.”

Educació:

– Certificat d’Eurítmia Higiènica d’Eurithmeum CH, Au Stimmungsbildung & Bühnenensemble Aesch/Svizzera (Líder Magrit Hitsch-Schindler).

– Certificat d’Eurítmia a la vida laboral de l’Instituut voor Eurythmie a Werkgebieden, (Líder Annemarie Ehrlich).

– Diploma d’Eurítmia d’Eurithmeum Zuccoli (Eurythmeum CH).

– Certificat d’art terapeuta de Fiore Azzurro.

– Màster en Lideratge Horitzontal, IMO Instituut vor Mens & Organisatieontwikkeling.

– Mestratge en Ciències en Gestió i Administració de la Salut, Universitat “Cattolica del Sacro Cuore”.

– Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat Tor Vergata

 

Cost

El cost per assistir al programa pretén cobrir les despeses de funcionament del Programa, que es fa sense ànim de lucre i, per tant, el cost final dependrà de la quantitat d’assistents.

 

12 Euritmistes : 1200 € – Tot el programa – tres mòduls

8 No-Euritmistes: 650 €– Tot el programa – tres mòduls

 

Per qualsevol problema financer, escribiure a escolacultura@sallavor.es

Allotjament

Es pot proporcionar ajuda per trobar allotjament a prop del lloc de formació. S’ha creat una xarxa d’allotjaments temporals a la comunitat.

 

Més informació i inscripcions: escolacultura@sallavor.es

 

 

https://www.ewl-institute.com/the-institute

 

 

https://www.eur-org.com/contatti