SEVA O EL SERVEI DESINTERESSAT

“Els éssers vius s’alimenten del menjar, i el menjar es nodreix de la pluja, la pluja així mateix és l’aigua de la vida, que prové de l’adoració i el servei desinteressat.” – Bhagavad Gita

En el llenguatge sànscrit existeix una paraula que significa servir als altres de forma desinteressada: s’anomena Seva. El servei als altres és un concepte molt important en la filosofia hindú. És un acte d’amor, de compassió i de tenir cura dels altres i d’un mateix. El text sagrat Bhagavad Gita encoratja a dur a terme el servei als altres com una forma de desenvolupar-se espiritualment, ja que en l’hinduisme, quan estàs servint als altres, en realitat estàs servint a Déu.

“Considera’m a mi, oh príncep! Res hi ha al Cosmos que Jo desitgi o que em sigui necessari fer.
Tot el que m’és assequible ha estat obtingut per Mi.
No obstant això, oh príncep pandava!, em mantinc en constant acció.
Perquè si Jo no estigués en incessant acció, oh, Arjuna!, no seguirien els homes el meu exemple?
Si Jo deixés d’actuar, no es desintegrarien els mons?
Recorda, oh, Arjuna!, que si l’ignorant actua per l’interès de la recompensa, el savi ha de treballar pel bé de la humanitat.”

Realitzar Seva és una tasca que planteja un munt de desafiaments. Certs aspectes del servei als altres poden fer aflorar dificultats o frens i, en treballar-los, es converteixen en una eina poderosa per tal que les persones aprenguin més sobre elles mateixes i, des d’aquí, interconnectar-se amb la comunitat, creant una xarxa en constant evolució, basada en la cultura de l’amabilitat i la cooperació.

És per això que el Servei a la Comunitat és un dels quatre pilars de la Fundació Sa Llavor. D’aquesta manera les nenes i els nens aprenen el valor del servei als altres i entenen l’educació com una via per a la transformació social.

2020-02-05T08:36:49+00:00 febrer 4th, 2020|