Connecta amb la vida, la naturalesa i la humanitat, contribueix al desenvolupament d’una societat més conscient.
Campanya de donació Go Fund Me.
La Fundació Sa Llavor és una entitat sense ànim de lucre i una comunitat educativa multicultural que treballa per a l’evolució de l’ésser humà a través de l’educació, l’art, la cultura i la connexió amb la naturalesa.
Sa Llavor és el Primer Centre Homologat en Pedagogia Holística de les Illes Balears en Educació Infantil, Primària i Secundària per la Conselleria d’Educació. També ofereix Programes de Formació Permanent del Professorat i desenvolupa les 7 arts a través de la branca d´Escola Cultura.
Gràcies al teu suport i col·laboració, el projecte educatiu fundat fa 17 anys a Mallorca, Illes Balears, evoluciona i creix de manera ètica i sostenible.

Ara més que mai volem fer una crida d’ajuda i suport a la comunitat, ja que tenim una oportunitat única per impulsar el projecte ecològic, sostenible i autònom a través d’una campanya de donació.

UN DONANT QUE HA VOLGUT ROMANDRE EN L’ANONIMAT, REALITZARÀ UN MATCH GIFT FINS AL 15 DE DESEMBRE: DOBLARÀ QUALSEVOL DONACIÓ REALITZADA EN AQUESTA CAMPANYA.

SA LLAVOR. EDUCACIÓ ÈTICA SOSTENIBLE.
A continuació, us informem sobre els projectes sostenibles que necesiten finançament:
1. REFORMA DE L’EDIFICI PER A L’HOMOLOGACIÓ D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA: educació per viure, sentir i pensar lliurement a Sa Llavor.
Sa Llavor necessita suport per finançar la inversió de la reforma dels espais físics que han
permès l’homologació de l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO, el curs
2023-24 per la Conselleria d’Educació de les Illes Balears.
Contribueix a l’educació per viure, sentir i pensar lliurement. Pressupost: 110.000 €
Ara amb Match Gift: 60.000 €

 

2. PROJECTE DE CLIMATITZACIÓ SOSTENIBLE: energia renovable a Sa Llavor.
Sa Llavor necessita renovar el sistema de climatització i dotar l’edifici d’un equip d’aerotèrmia, calefacció basada en energia renovable, que combinat amb la instal·lació de plaques solars, impulsa la sostenibilitat energètica de l’edifici.
Contribueix a l’energia renovable. Pressupost: 150.000 €.
Ara amb Match Gift: 75.000 €

 

3. PROJECTE DE CUINA I HORT ESCOLAR ECOLÒGIC: educació per a la vida a Sa Llavor.
Sa Llavor necessita, per completar el projecte educatiu d’educació integral per a la vida, finançar una cuina escolar pedagògica per cuinar amb els diferents grups d’alumnes d’educació infantil, primària i secundària setmanalment i acabar de finançar la creació dels horts comunitaris ecològics, que cultiven els alumnes i la comunitat educativa, que a més de promoure la recuperació de varietats locals hortícoles i de cereals, nodriran el menjador escolar. L’objectiu és impulsar les activitats de cuina i hort escolar com a instrument pedagògic per als alumnes i la comunitat educativa, i oferir un servei de menjador ecològic elaborat amb la col·laboració dels alumnes a partir de l’hort escolar ecològic.
Contribueix amb leducació per a la vida. Pressupost: 46.000 €.
Ara amb Match Gift: 23.000 €

 

4. PROJECTE BOSC A BINISSALEM: educació sostenible per al futur a Sa Llavor.
Sa Llavor ha iniciat un projecte de recuperació i reforestació d’un espai rural a Binissalem, Mallorca, destinat a la recuperació de la flora balear, que acull l’alumnat d’infantil, primària i secundària durant el moment diari de joc lliure i on es desenvolupa també el projecte d’hort escolar comunitari, on s’han sembrat diverses varietats locals hortícoles i de cereals. De moment, ja s’han plantat més de 100 arbres i matolls entre fruiters i arbres de bosc mediterrani, i s’han creat zones destinades a matoll balear. El nostre objectiu és que aquest lloc es transformi en un oasi, espai de recuperació, recerca i aprenentatge de la flora mediterrània, especialment de la flora balear. És un projecte dut a terme per l’alumnat, l’equip i les famílies de l’escola, que formen la comunitat educativa d’aprenentatge.
Contribueix amb l’educació sostenible per al futur. Pressupost: 12.000 €
Ara amb Match Gift: 6.000 €

 

5. PROJECTE D’EDICIÓ DE RECURSOS PEDAGÒGICS: acció educativa a Sa Llavor.
Sa Llavor necessita editar material pedagògic innovador, per a alumnes i professors, que recolza i difon la pràctica de la Pedagogia Holística, fruit de la investigació pedagògica realitzada en els darrers anys.
Contribueix amb l’acció educativa. Pressupost: 10.000€.
Ara amb Match Gift: 5.000 €

 

6. PROJECTE DE DIFUSIÓ PEDAGÒGICA: difusió educativa a Sa Llavor.
Sa Llavor realitza una acció educativa a la societat, a través de la comunicació ètica sostenible. Per això necessita renovar i actualitzar la pàgina web.
Contribueix amb la difusió educativa. Pressupost: 3.000 €
Ara amb Match Gift: 1.500 €

 

TOTAL: 170.000€ Gràcies al Match Gift

 

Fundació Sa Llavor es finança gràcies a les quotes i les aportacions de la comunitat educativa que hi participa i recolza el projecte educatiu ecològic i sostenible. Tota ajuda és benvinguda.
Sembra llavors de canvi per al futur, fes un donatiu avui.