És a través del joc lliure com el nen comença a comprendre el món. Abans dels tres anys el nen desenvolupa els fonaments per a la vida posterior, caminar, parlar i amb això, la possibilitat de pensar, i és a partir dels tres anys on el nen assimila allò que imita a través del joc. Jugant practica i practicant aprèn.

A través de la imitació, el nen resta en llibertat per aprendre per si mateix i les experiències que té penetren en allò més profund del seu ésser, es va formant i rep la lliçó que contenen les seves experiències. La força d’iniciativa cal conservar-la per a la resta de les nostres vides. La millor preparació per al pensament és l’activitat que permet al nen entrar al món a través del joc lliure. Cal tenir cura que el nen senti la felicitat de fer descobriments, deixar-li que visqui la sorpresa. D’aquesta manera es desenvolupen talents i voluntat.