L’ACCIÓ EN LLIBERTAT. MOVIMENT LLIURE

Les nines i els nins en els seus primers anys de vida necessiten moure’s en llibertat en un espai segur i propici per a aquest moviment. La natura és l’entorn més adequat. La natura facilita el moviment lliure i el respecte del ritme d’aprenentatge i desenvolupament de cada nina i nin. És un ambient que