Des de l’any 2012, La Fundació Sa Llavor forma part de les Entitats Col·laboradores de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears i impartim programes formatius homologats com Formació Permanent del Professorat.

Per al curs 2024/25 us presentem tres nous programes d’Especialització Pedagògica en Metodologia i Didàctica Holística dirigits a Educació Infantil, Primària i Secundària, basats en els principis de Rudolf Steiner i la visió Goetheana del Món.

Programa 1. Metodologia i didàctica en Educació Infantil 

Programa 2. Metodologia i didàctica en Educació Primària 

Programa 3. Metodologia i didàctica en Educació Secundària

Aquests programes d’Especialització Pedagògica proporcionen una base sòlida per comprendre en profunditat la naturalesa de l’ésser humà a través de l’art i la ciència fenomenològica i una especialització metodològica i didàctica dins l’etapa educativa seleccionada.

Cadascun està enfocat en les qualitats i necessitats de cada etapa educativa i ofereix els recursos necessaris per crear en el teu àmbit de treball processos educatius que atenguin les necessitats de la nostra època, considerin la diversitat de capacitats i qualitats, relacionin les àrees de coneixement, eduquin en el respecte cap a un mateix, els altres i l’entorn i impulsin el treball en equip i la cooperació per crear Comunitats Educatives d’Aprenentatge.

Activen la pròpia pròpia intuïció pedagògica i la creativitat dels participants

Estan dirigits a mestres, professors, pedagogs, terapeutes, artistes, investigadors i professionals interessats en l’educació com a procés de creixement i transformació personal i social.

Presentació del programa:

27 de juny a les 18h. on line

19 de setembre a les 18h. presencial

a la Fundació Sa Llavor.

Informació: escolacultura@sallavor.es