La infància és una de les èpoques més importants de les nostres vides. Allò que experimentam a la infància forma la base de les nostres actituds com a adults cap al món i les altres persones. És necessari envoltar els nins i les nines d’un ambient càlid i casolà on són potenciades les seves necessitats més vitals: creació, iniciativa i imaginació.

Educació Infantil a Sa Llavor és una gran llar. Les nines i els nins de tres, quatre, cinc i sis anys formen el grup. Quan els nins d’un grup tenen diferents edats viuen com una gran família, aprenen els uns dels altres, s’ajuden i desenvolupen el sentit social i de cooperació.

Les activitats que se realitzen al llarg de la jornada escolar creen un ritme que combina la concentració i l’expansió. Ordre i equilibri en la planificació diària i setmanal són imperatius. El nin troba seguretat en una vida d’hàbits saludables i en la repetició. Com més rítmicament viu, més sanament es desenvolupa i connecta amb el seu entorn.

El joc és l’expressió espontànea del nin i l’activitat més important que realitza a l’escola durant aquesta etapa educativa. Gràcies al joc desenvolupa la creativitat, les relacions socials, la voluntat i forma la base de la seva capacitat intel·lectual. Comprèn el seu entorn i aprèn a relacionar-se amb el món a través de la seva acció.

METODOLOGIA SA LLAVOR

NOVES MATRÍCULES