L’Escola 2018-07-25T21:13:28+00:00

Per una educació més humana

L’Escola Sa Llavor es va crear al 2007 a Mancor de la Vall, Mallorca, com a una escola independent i autònoma, amb l’objectiu de contribuir a transformar la societat a través de l’Educació.

Des del seu començament és pionera a Espanya en Pedagogia Holística i introdueix una innovació en la forma i la metodologia docent. Educa a través de l’experiència i els principis ètics sostenibles, tenint en compte les necessitats vitals, emocionals, intel·lectuals, socials i espirituals del nen i la nena en cada etapa del seu creixement i desenvolupament.

Està dirigida pels membres del Patronat de la Fundació: Irene Sevilla, Sofía Sevilla, Manuel Santiago i Víctor Mardaras, fundadors del projecte que guien l’escola en tots els seus camps d’actuació, englobant les etapes d’Educació Infantil i Primària.

L’Escola desenvolupa en els seus programes els objectius i criteris presents a la legislació, respectant les necessitats de creixement i desenvolupament de cada etapa educativa. Vincula i integra les diferents àrees de coneixement presents en el currículum a través d’un aprenentatge interrelacionat i pràctic, en connexió amb la natura i l’art. Nodreix la capacitat de viure, sentir i pensar lliurement, fomentat el desenvolupament humà integral.

Avui més de 90 alumnes experimenten, aprenen i es desenvolupen seguint els seus ritmes personals i enfortint-se a través dels seus talents i qualitats per a la vida.

Principis educatius de Sa Llavor:

  • Respecte a la individualitat, desenvolupament de la personalitat íntegra, dinàmica i flexible i de les capacitats vitals, emocionals, intel·lectuals, socials i espirituals. Tot individu té dret a mantenir la seva identitat ètnica, lingüística i religiosa, la qual s’ha de reconèixer i protegir
  • Conciliació, reforma i igualtat social, educació per a la llibertat i espontaneïtat. Foment de l’autonomia i participació
  • Educació per a la pau i la no violència, aprendre a conviure amb valors com la tolerància, el respecte i l’empatia
  • Conciència ecològica que alimenta l’amor cap a la natura a través del contacte amb ella
  • Educació per a la sensibilitat artística, desenvolupament de l’esperit creatiu, estímul i accés a totes les arts
  • Solidaritat, servei als altres i sentiment de pertinença a la comunitat mitjançant l’Educació ètica i estètica
  • Conciència cívica, desenvolupament de les qualitats humanes, educació popular
  • Conciència crítica que mogui a l’acció, a la llibertat d’idees i d’actes, educació política positiva
  • Aprenentatges apreciatius relacionats amb l’afectivitat i els sentiments
  • Desenvolupament dels valors de bondat, bellesa i veritat