Història 2019-05-29T10:02:27+00:00

Sa Llavor neix el 2007 a Mancor de la Vall, Mallorca, amb la creació d’una escola independent i autònoma amb la finalitat de contribuir al desenvolupament d’una societat més conscient a través de l’Educació. Des dels seus inicis va ser pionera a Espanya en Pedagogia Holística, introduint una innovació en la forma i la metodologia docent, que educa a través de l’experiència i els principis ètics sostenibles, que té en compte l’aspecte vital, emocional, intel·lectual, social i espiritual del nin en cada etapa del seu creixement i desenvolupament.

Després de 9 anys realitzant aquesta tasca, l’escola compta avui amb més de 90 alumnes que es desenvolupen, aprenen i experimenten seguint els seus ritmes personals en els diferents cursos d’Educación Infantil i Primària.

L’any 2009 comença a caminar l’àrea d’Art, Cultura i Natura Sa Llavor, amb la qual la Fundació crea i ofereix cursos, esdeveniments, tallers manuals i artístics, classes de música, exposicions i conferències a tota la societat.

El 2012 s’inicien els Programes de Formació en Pedagogia Sa Llavor, compostos per cursos dirigits a educadors i persones interessades en aquesta visió holística de l’Educació. Els cursos tenen com a finalitat transmetre una mirada integral en l’Educació i viure un procés que facilita i activa les capacitats creatives i la pròpia intuïció pedagògica dels participants.

Més de 160 alumnes han assistit als cursos de Formació en Pedagogia Sa LLavor, que estan avalats pel Center for Ecoliteracy (Berkeley, California) i homologats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears com a Formació Permanent dels Professorat.

Entre els equips docents i centres educatius que han realitzat programes adaptats a les seves necessitats i realitat educativa s’hi troben la E. P. de Esporles, la E. P. Ses Marjades de Sóller, el Grupo Crea_T de Palma, el CEP de Palma i el CEP d’Inca.

L’any 2013 es crea el grup d’Investigació i Innovació Educativa Sa Llavor. És un grup de treball format per mestres de diferents centres educatius de les Illes Balears i professionals d’altres àmbits (Ciències, Arts i Humanitats). Investiga fenòmens educatius a través de la observació, la reflexió i l’experiència i desenvolupa recursos pedagògics que són publicats per la Fundació Sa Llavor amb la intenció de fer arribar aquesta mirada innovadora a la comunitat educativa.

Avui, a la Fundació Sa Llavor, seguim treballant i evolucionant per sembrar el canvi en el món a través de l’Educació.