Les nenes i nens, a través de les seves creacions artístiques, expressen el seu moment evolutiu. Ens mostren la seva vivència interior amb relació al món que els envolta.

Observant quatre imatges de “la casa”, pintades pel mateix nen en un període de tres anys, dels 3 als 6, podem “llegir” el camí evolutiu i la transformació del seu estat anímic en relació amb el món que l’envolta.

 

 

Rudolf Kaesbach ens ha acompanyat com a convidat durant el mes de novembre 2022, realitzant processos artístics de modelatge amb argila amb les nenes i els nens de Sa Llavor.

La contemplació atenta de les creacions artístiques que emergeixen d‟aquest procés, ens mostra una visió global del camí evolutiu de les nenes i els nens al llarg de les diferents etapes educatives.

El procés artístic ha de ser l’eix central del procés educatiu. L’activitat artística beneficia de manera holística el desenvolupament sa i el creixement del nen.

 

“Jo sóc el professor d’art, ells els artistes”

Rudolf Kaesbach

 

 Primer Cicle

“La Princesa i la Granota” (6 anys)

Aquesta imatge sorgeix a partir de la narració “La Princesa i la Granota” i ens mostra una composició harmoniosa i serena. Es viu la unió amb el món que ens envolta.

S’ha realitzat en format pla, amb petits trossos d’argila que creen l’escena, centrada en l’orientació dreta/esquerra i la simetria.

Es comença fent la terra, després la muntanya i l’arbre. L’expansió de les branques de l’arbre es repeteix a la figura humana, encara que una mica més continguda.

És especialment important el lloc escollit per ubicar la pilota a l’aire, un lloc d’equilibri que completa l’harmonia de la imatge.

 

 

“El Pont” (7 anys)

Als 7 anys encara es viu el món i un mateix com una totalitat no separada i comença a construir-se un pont cap a la separació.

En aquesta ocasió es proposa fer un riu, la terra al voltant i un pont que uneixi les dues parts.

Els rius poden ser sinuosos i circulars, rectes i llargs, o com en aquesta imatge, suaus i ben continguts a la terra.

El pont apareix com a símbol del pas cap al món que l’adult acompanya.

 

Segon Cicle

“La Cova” (8 anys)

El món i tot allò que l’habita, es comença a percebre i situar des d’un mateix, des de dins, però encara amb la seguretat d’estar protegit i a casa.

Algunes coves tenen una entrada molt àmplia i apareixen obertes al món, d’altres són profundes, fosques i sòlides.

A la imatge tenim una cova on la figura està confortablement asseguda al costat d’un foc, observant l’exterior on apareix un arbre amb un ocell.

 

 

“La Gallina” (9 anys)

Veiem la imatge d’una gallina carregada amb els pollets, sortint i creuant un llindar.

Cap als 9 anys s’experimenta amb intensitat la vivència de separació de l’entorn.

Es creua un llindar que no té marxa enrere.

La sortida del paradís infantil deixa enrere la primera infància i ens porta cap a la realitat del món, però el món no és un lloc científic, fred i auster, sinó un lloc d’accions bondadoses i sentiments de bellesa.

 

 

Tercer Cicle

“La Figura Humana” (10 anys)

A partir de la pauta de crear una figura humana en una escena, sorgeixen múltiples opcions, però totes en aquesta etapa reflecteixen la recerca interna d’harmonia i equilibri.

Aquests anys estan emparentats amb l’època artística de la Grècia clàssica i, alhora, amb una connexió més conscient amb els animals i les plantes que deriva en un interès per les lleis de la natura.

Aquest moment entre la infància i la pubertat sol mostrar una eclosió que es fa visible en la seva capacitat de dedicació, cura i atenció cap a les seves pròpies creacions.

 

 

“Els Animals i les Roques” (11 anys)

Aquesta època s’associa emocionalment, amb l’ímpetu de l’imperi romà, la seva estructura i ambició. En aquesta creació se’ns mostra l’altra cara de la mateixa època.

Veiem una imatge serena i pacífica, la de comunitats que es reunien en secret a coves on pregaven en silenci, amagats dels romans.

 

Quart Cicle

“El Vaixell” (12 anys)

En aquest cas la pauta és situar un vaixell al mar. A la imatge apareix un vaixell i el seu tripulant enfrontat a una situació difícil, atacat per un enorme ésser marí.

Al començament de la pubertat, els canvis fisiològics i l’agitació emocional generen el començament d’un enrenou intern que es reflecteix en moltes creacions artístiques que apareixen de forma dramàtica.

 

 

“L’Ésser Humà” (13 anys)

 

L’adolescent busca l’orientació al món a través dels seus propis ideals per poder desenvolupar el seu judici de manera independent. La conquesta de les tres dimensions, el treball amb la perspectiva lineal i les proporcions exactes, ofereixen una experiència objectiva i alhora inspiradora.

L’educació de la voluntat i el pensament lliure es desenvolupa i es potencia amb l’activitat artística.

 

“Quan el nen s’involucra en una activitat artística, neix interiorment el sentiment –i és aquest sentir el que realment nodreix i desenvolupa l’ésser humà–. A través de l’ús de l’intel·lecte, un es torna anímicament pobre, un arriba al desert interior. A través de l’activitat artística hom s’enriqueix i creix internament»

Rudolf Steiner