CONSTRUINT UN FORN D’ARGILA

Durant aquest últim mes, i en connexió amb l’últim període del curs que pretén viatjar a través d’alguns oficis de l’ésser humà, la classe de segon cicle ha realitzat un projecte de construcció d’un forn de fang. Per això hem comptat amb la visita de l’Ilan, que ens ha guiat en tot el procés.

Per poder dur-lo a terme, s’han passat per diferents etapes on s’ha treballat les matemàtiques, la física, la química, el modelatge i la construcció:
-Primer s’ha familiaritzat als i les alumnes amb els ingredients naturals fent proves de la terra que utilitzarien i realitzant les anomenades “galetes”.
-Han après sobre les quantitats correctes: la proporció de terra, sorra i palla.
-Han treballat el fang amb els peus i han après a construir-hi.
-Han après el mètode d’aïllament ecològic.
-Han desenvolupat el treball en equips dividint-se la feina i assumint responsabilitats.

Tot l’alumnat ha gaudit molt amb la feina, han estat molt motivats en tot moment i s’han lliurat a la tasca amb entusiasme.

2021-06-21T10:35:17+00:00 juny 21st, 2021|