Valors 2017-06-14T08:39:50+00:00

Desenvolupament Integral

Es basa en el coneixement íntegre de l’ésser humà i de les seves etapes de desenvolupament. Alimenta la totalitat de l’ésser humà integrant en el procés d’aprenentatge l’aspecte vital, emocional, intel·lectual, espiritual i social.

Llibertat i confiança

Confia en la capacitat intrínseca de l’ésser humà i respecta les seves necessitats i el ritme individual d’aprenentatge.

Reverència i connexió amb la vida

Connecta amb la vida i la humanitat, vivificant el procés d’aprenentatge i de coneixement.

Comunitat i servei als demés

Fomenta el treball en equip i la cooperació per a crear una societat conscient de la importància dels vincles i del servei als altres.