El grup de primer cicle ha viscut durant aquestes quatre setmanes el dibuix de formes a partir de moviments que sorgeixen a la natura basats en la línia i la corba. Primer ha experimentat rectes verticals, horitzontals, diagonals, llargues, curtes, intermitents, corbes i serpentejants. Mentrestant, el grup de segon s’ha introduït a les formes en mirall que combinen les diferents rectes o corbes experimentades el curs passat.