L’aquarel·la és una forma artística privilegiada per als infants de primària, ja que els permet de tenir experiències anímiques amb el color en un medi fluctuant com és l’aigua.
En aquestes edats, la forma que creïn sobre el paper no és important. La recreació d’algun personatge o escena concreta no és important. Treballar amb pintura sobre un paper mullat, on l’aigua dispersa els colors i no els deixa definir cap forma, pot ser un xic frustrant per a alguns nens que han desenvolupat prematurament el raonament i l’intel·lecte.
L’aquarel·la treballa des del cor, des de l’ànima, des de les emocions, des del fluir.
L’intel·lecte fracassa quan vol definir alguna forma.
La proposta del mestre parteix del caràcter de cada color: la força expansiva del vermell, la irradiació del groc, l’embolcall protector del blau… i explica una història, presenta unes imatges. En aquestes imatges, potser apareixen personatges, o animals, cadascun amb el seu caràcter i la seva activitat. Llavors, identifiquem cada personatge o animal amb cadascun dels colors, per la similitud amb el caràcter de cada color.
Finalment, pintem els colors en el paper, i també pintem les interaccions que cada un ha tingut en la historia.
El resultat no és una representació més o menys fidel dels personatges de la història, sino una barreja de colors que il·lustra la força anímica que ha tingut lloc en aquella narració.